LAMPETER-STRASBURG BOYS JUNIOR HIGH VARSITY v. PM 12/10/10 - markthiboldeaux