Lampeter-Strasburg JV/V Boy's Basketball v. CV 1.25.14 - markthiboldeaux