Lampeter-Strasburg V/JV Field Hockey v. SOL 9.6.12 - markthiboldeaux