L-S Varsity Baseball v. Ship (Dist. Round 1) 5.23.11 - markthiboldeaux