Lampeter-Strasburg Varsity Baseball v. Palmyra (Dist. Playoff) 5.26.11 - markthiboldeaux