Lampeter-Strasburg Varsity Baseball v. SOL 3.21.14 - markthiboldeaux