Lampeter-Strasburg Varsity Baseball v. PV 4.21.14 - markthiboldeaux