Lampeter-Strasburg Boy's JV/V Basketball v. MC 1.6.14 - markthiboldeaux