Lampeter-Strasburg Ice Hockey v. Eph 1.14.13 - markthiboldeaux