Lampeter-Strasburg Varsity Ice Hockey v. MT (Playoffs) 2.18.15 - markthiboldeaux