Lampeter-Strasburg Varsity Softball v. Eph 3.26.15 - markthiboldeaux